De Marels

Op deze pagina vind je de algemene informatie van Basketballvereniging De Marels.

Bestuursleden:

Jakob Jan Brouwer * penningmeester *

Bernhardlaan 87
1791 LD DEN BURG
0222 365623

Sandra Schultinga * secretaris *


1791 DEN BURG
06 2287 9905

Gatske Ykema * voorzitter *

Zuid Haffel 49
1791 LD Den Burg
0222 314702

Claudia Koorn * wedstrijdsecretaris *

Keesomlaan 31
1791 DB DEN BURG
0222 321890

Contributie per seizoen 2016 - 2017

U10-U18:
- alleen trainen: 150,00 - per periode 37,50*
- wedstrijdspelende leden: 225,00 - per periode 56,25*
* contributie wordt gend in 4 perioden


Lid
worden:

Vraag een inschrijfformulier aan via de mail. Wij sturen je dan een inschrijfformulier op of je kunt het bij de trainingen verkrijgen. Dit formulier graag volledig invullen en voorzien van een handtekening (of van je ouders), samen met de machtiging ten behoeve van de incasso opsturen naar Marco Tuntelder of inleveren op de training.

Wedstrijd spelen:

Nadat je lid geworden bent van de vereniging en competitie wil en mag spelen, word je bij de bond als spelend lid aangemeld. Daarvoor moet er een pasfoto worden ingeleverd voor de zogenaamde spelerskaart. Dit pasje gaat altijd mee met de wedstrijden want de gegevens komen op het wedstrijdsheet te staan en kunnen worden gecontroleerd
De thuiswedstrijden worden in de Koninghal gespeeld en de uitwedstrijden in het Rayon Noord Holland, Haarlem en Amsterdam. Alle teams hebben eigen wedstrijd shirts en broekjes wedstrijden met de namen van de sponsors erop.